Cerintele minime obligatorii privind instalarea, punerea în functiune, utilizarea, intretinerea, repararea si verificarea tehnica periodica a echipamentelor ce intra sub incidenta I.S.C.I.R. sunt grupate intr-un set de normative denumite Prescriptii Tehnice.

Fiecare Prescriptie Tehnica se aplica unei grupe de echipamente care constructiv si functional sunt asemanatoare. Conform Prescriptiilor Tehnice lucrarile de: punere in functiune, intretinere, reparare si verificare tehnica periodica trebuie sa fie executate de societati autorizate de I.S.C.I.R.

In sensul celor mentionate mai sus, avem ca principal obiect de activitate urmatoarele lucrari in vederea autorizarii :

  • Intocmirea documentatiei in vederea eliberarii AUTORIZATIILOR de FUNCTIONARE pentru consumatorii de combustibili, conform PT A1.
  • Eliberare AUTORIZATII DE FUNCTIONARE .
  • Verificari Tehnice Periodice la echipamentele termice.

Conform PT A1: Domeniul de autorizare: INSTALARE, MONTARE, REPARARE SI INTRETINERE, VERIFICARI TEHNICE IN UTILIZARE:

A. Aparate consumatoare de combustibil cu P ≤ 400 kw;

B. Cazane de apa calda cu P ≤ 400 kw;

C. Cazane de abur de joasa presiune cu Q ≤ 0,6 t/h.

Autorizatie ISCIR
SUNA ACUM